Cameratoezicht

test
 • Proactieve security (3)
  28-07-2015

  Waarom delen organisaties onderling geen dreigingsinformatie in een database, om van elkaar te kunnen leren? Een database met dreigingsinformatie kan proactieve security helpen. Vandaag deel 3 in de driedelige serie ‘proactieve security': predictive database.

  Inmiddels weten wij dat als je als organisatie weet hoe je kunt worden aangevallen en door wie, dat je je hierop proactief kunt voorbereiden. Het is mogelijk om je personeel te instrueren hoe ze het gedrag van tegenstanders zo vroeg mogelijk kunnen herkennen, en wat ze hieraan kunnen doen. Het is mogelijk om aan de hand van realistische dreigingsscenario’s maatregelen in de fysieke, personele en digitale sferen te nemen. Proactieve Security kweekt een informatiebehoefte.

  Database

  Hoe is het mogelijk dat in het informatietijdperk, waarin eenieder onmetelijke hoeveelheden informatie aan zijn vingertoppen heeft, de meeste security managers dan beschikken over zo weinig kennis aangaande de capaciteiten en motivaties van hun tegenstanders? Waarom delen organisaties onderling niet dit soort informatie, om van elkaar te kunnen leren? Waarom bestaat er geen inlichtingenorganisatie die gericht dit soort informatie verzamelt, analyseert en als security intelligence verstrekt aan organisaties?

  >> Lees ook Proactieve Security (1): Van profilering naar informatiesturing

  Infrastructuur

  Deze gerichte intelligence is cruciaal voor het proactief maken van beveiliging. Maar in de private sector bestaat er geen infrastructuur voor, of cultuur van informatiesamenwerking. Eerder stelden wij al vast dat de informatiesamenwerking vaak gehinderd wordt door economische en imagobelangen van veel individuele organisaties en bedrijven.

  Als er al informatiesamenwerking plaatsvindt, dan gebeurt dit in de meeste gevallen op informele en bilaterale basis, waar een geformaliseerd en multilateraal netwerk veel effectiever zou zijn.

  Informatiesamenwerking

  Door op het gebied van dreigingsinformatie goede samenwerkingsverbanden te realiseren, hierin gestructureerd informatie te delen is het mogelijk om proactief de besluitvaardigheid te ondersteunen: informatiesturing.

  Er zijn gelukkig in Nederland links en rechts wel uitzonderingen te vinden. Het is niet ongehoord dat grote organisaties met meerdere vestigingen al stappen zetten om in ieder geval de incidenten die gemeld worden door verschillende vestigingen te verzamelen en centraal te analyseren, maar samenwerking met concurrerende doch vergelijkbare organisaties is zeldzaam en voor kleinere concurrenten is de kennis al helemaal onbereikbaar.

  Onze ervaring vanuit verschillende sectoren is dat er vrijwel zonder uitzondering een grote behoefte en wens bestaat om op basis van de juiste informatie proactieve besluitvorming in beleid en uitvoering te kunnen sturen.

  DEC

  In de Cultureel Erfgoed sector is er sinds enkele jaren een sectoroverstijgende informatiesamenwerking specifiek gericht op incidenten van criminaliteit in de sector. De Database Erfgoed Criminaliteit (DEC) verzamelt op een veilige en geanonimiseerde wijze de incidenten die voorkomen bij individuele musea, overheden, open source en collectie-beherende organisaties die zich aansluiten bij het project. Deze informatie wordt, vanuit de Security Intelligence methodiek, gericht aangevuld met informatie uit open bronnen en geanalyseerd om voor alle aangesloten organisaties periodiek en op aanvraag intelligence producten te leveren. Dit kan in de vorm van analyses, trends en ook tijdige meldingen van acute dreigingen.

  >> Lees ook Proactieve Security (2): De kunst van meer informatie

  Musea

  Het grootste voordeel van de DEC is waarschijnlijk de mate van samenwerking in het netwerk tussen grotere en kleinere musea. Op geen andere manier is het voor kleinere musea mogelijk om aan de zeer specifieke en toepasbare dreigingsanalyses te komen dan door deelname aan deze gestructureerde samenwerkingsvorm tussen musea. Binnen het netwerk zorgen alle deelnemende musea voor een meerwaarde, zo profiteren alle partijen van de bijdrage van de anderen terwijl de lasten gedeeld worden. Immers hoeft niet iedere partij individueel de informatie te onderzoeken en is er een kundige centrale actor die deze uitvoert. Deze ontwikkelde security intelligence methodiek kunt u in analogie toepassen in uw sector.

  Een dergelijke samenwerking roept ook lastige vraagstukken op: welke organisatie of entiteit is er verantwoordelijk voor de verzameling en het verstrekken van informatie, de gedegen analyse, maar vooral ook de veiligheid van de vaak gevoelige informatie?

  Toekomst

  De oprichting van de DEC door SoSecure in 2009 is een antwoord op deze vraagstukken. In 2015 werd de DEC ondergebracht in het nationale project Kenniscentrum Security Intelligence (KSI). In het KSI is veel inlichtingen- en analysekennis vanuit de praktijk en de wetenschap verzameld om het gebruik van inlichtingen in security te faciliteren door deze verder te professionaliseren en innoveren. Het KSI stelt zich in 2015 ten doel om allerlei organisaties en sectoren die zich (willen) bewegen op het gebied van proactieve veiligheid te informeren over hun informatiebehoefte en te assisteren bij het initiëren van nieuwe en sectorspecifieke databases voor dit doel.

  Het KSI richt hiermee een platform en netwerk van uiteenlopende sectorale databases op. Dit netwerk kan niet alleen dreigingen en trends binnen de eigen sector onderkennen, maar ook  dreigingen en trends die zich niet aan één specifieke sector houden, of zich door sectoren heen bewegen. Binnen dit netwerk komt de juiste informatie op de juiste plek, om zo informatiesturing te verzorgen voor aangesloten partijen. De informatie is er op gericht om zowel het huidige dreigingsbeeld te vormen, als beslissingen betreffende de midden- en lange termijn te ondersteunen.

  In de praktijk is het voor een organisatie mogelijk om lid te worden van de eigen sectorale database en zo periodieke dreigingsrapportages en tijdige alerts te ontvangen. Het KSI is in deze zin een intelligence organisatie die zich speciaal inricht voor de private sector.

  Voorspellende database

  In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van algoritmes die nog gerichter en semi-geautomatiseerd patronen, trends en nieuwe dreigingen kunnen ontdekken in de almaar groeiende database.

  Deze specifiek voor proactieve veiligheid inzetbare ‘Predictive Database’ gevuld met de door aangesloten partijen aangeleverde informatie, aangevuld met informatie uit open bronnen, is een mondiale innovatie. De uitkomsten creëren  het inzicht om de volgende dreiging die u nog niet kent te voorspellen.

  Dreigingsinformatie

  De security manager van de toekomst zal blijvend worden gevoed met actuele dreigingsinformatie die zowel sectorspecifieke als sectoroverstijgende dreigingen monitort, en producten aanlevert die direct inzetbaar zijn in zowel instructies en procedures als in besluitvorming op beleidsniveau en advisering aan het strategisch bestuur.

  Een veilig, anoniem platform van informatiesamenwerking met collega’s en concurrenten die de organisatie helpt zich maximaal voor te bereiden op dreigingen. Altijd op de hoogte zijn van de manier waarop potentiële tegenstanders zullen handelen om de organisatie te ondermijnen, om zo de meest efficiënte en noodzakelijke maatregelen in de beveiliging in stelling te brengen. Het is de volgende stap in proactieve security.

  Dit artikel schreven Neal Conijn en Leen van der Plas, SoSecure en Kenniscentrum Security Intelligence. Het is gepubliceerd in Security Management 07/ 08 2015.

 • Overheid en particulier wisselen gegevens autodiefstal uit
  22-07-2015

  Overheid, verzekeraars en particuliere opsporingsbureaus gaan informatie uitwisselen over autodiefstal. De drie organisaties starten een pilot om “gestructureerder” gegevens uit te wisselen bij de opsporing van gestolen auto’s.

  Als gestolen auto’s worden gesignaleerd en er geen politie in de buurt is, worden de gegevens aan privédetectives gemeld. Die kunnen dan de gestolen auto’s blijven volgen tot er wel politie beschikbaar is.

  Autodiefstal

  Dit bevestigt directeur Titus Visser van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) woensdag naar aanleiding van een verhaal in het AD. Kentekengegevens van gestolen auto’s die worden waargenomen in de openbare ruimte, worden geverifieerd door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) in Veendam. Dat speelt de gegevens door aan politie en verzekeraars. Door deze aanpak kunnen verzekeraars tijdens de proef in Oost-Nederland langs Duitse de grens versneld privédetectives inschakelen.

  Samenwerkingsverband

  Het LIV is een samenwerkingsverband van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de politie, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de Belastingdienst. Het LIV is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland. De organisatie is een centraal meldpunt, verstrekt informatie, geeft advies en ondersteunt specifieke acties. Het is de enige organisatie waarin publieke en private partijen samenwerken aan de opsporing bij voertuigcriminaliteit, aldus LIV op de website.

 • Marcel Boekhorst: Integriteitskwestie
  22-07-2015

  De directeur van een aannemersbedrijf ziet in een TV-item één van zijn bedrijfsvoertuigen langskomen. Hij schrikt. Niet van het item, maar wel van de omstandigheden. De uitvoering van de klus én het adres zijn namelijk niet bij hem bekend. Een integriteitskwestie.

  Als een reporter van de lokale TV omroep de laatste hand legt aan het dagelijkse journaal, krijgt hij een telefoontje. Er is via 112 een melding binnengekomen van een gaslek in een woonwijk. Hij gaat ter plaatse en maakt een reportage. Als ’s avonds het item wordt uitgezonden, zit de directeur van een aannemersbedrijf ‘met het bord op schoot’ voor de televisie. Hij ziet tot zijn schrik een voertuig van zijn bedrijf in beeld. Maar hij heeft geen flauw idee op welk project dit moet zijn gebeurd. Op basis van de locatie – de directeur kent de regio en alle projecten goed – moet hier iets bijzonders aan de hand zijn. Hij schakelt daarom een recherchebureau in om uit te zoeken wat hier precies aan de hand is.

  >> Lees ook Vijf feiten over de integriteitskwestie VVD

  Integriteitskwestie

  Uit de track & trace gegevens van de bedrijfsvoertuigen blijkt dat inderdaad het voertuig van één van zijn medewerkers op die locatie aanwezig is geweest. Maar niet alleen op die bewuste dag, maar meerdere keren verspreid over de afgelopen weken. Wanneer een buurtbewoner wordt gesproken, vertelt hij dat een medewerker van het aannemersbedrijf bij de buren bezig is geweest met het aansluiten van afvoerwater op het riool en dat bij de graafwerkzaamheden de gasleiding is geraakt, waardoor er een gaslek is ontstaan. Uit onderzoek in de voorraadadministratie van het aannemersbedrijf blijkt al snel dat er aanzienlijke hoeveelheden materialen worden vermist, waaronder PVC materiaal en straattegels.

  Ontslag

  Als de betrokken medewerker wordt gesproken, geeft hij vrijwel meteen toe. Hij heeft in de avonden en weekenden bij deze particulier bijgeklust, met materieel en materiaal van zijn werkgever. De benodigde materialen heeft hij uit het magazijn van het bedrijf gekocht tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Deze heeft hij contant afgerekend met de magazijnbeheerder van het bedrijf. Zodra de magazijnbeheerder hierover wordt aangesproken, bekent deze dat hij het ontvangen geld in eigen zak heeft gestoken en de kosten van dit materiaal heeft geboekt op een ander project, waardoor het niet zou opvallen. Beide medewerkers worden op staande voet ontslagen.

  Integriteit

  Het aannemersbedrijf heeft naar aanleiding van dit incident haar  gedragscode aangepast, waarbij het niet meer is toegestaan om werkzaamheden in eigen tijd uit te voeren met materialen en materieel van de werkgever. Om deze regel kracht bij te zetten, zijn er voor het personeel integriteitworkshops gehouden.

  Marcel Boekhorst, algemeen directeur Signum Interfocus. Dit artikel verscheen in Security Management 07/ 08 2015.

Toegangscontrole