Cameratoezicht

test
 • Hoe veilig is uw beveiliging?
  27-05-2015

  Het aantal bedrijven dat zich beveiligt, neemt met de dag verder toe. Iedereen is zich ervan bewust, dat je zonder enige vorm van beveiliging niet op de goede weg bent. En doet u al aan ‘digitale beveiliging’ dan is dit misschien meer de juiste vraag: Is uw beveiliging wel veilig?

  Surveillance storage

  Barber Brinkman, Surveillance Storage Specialist van Western Digital, neemt u tijdens zijn sessie op het ASIS Security Management Congres 2015 mee in de snel ontwikkelende markt van Surveillance Storage en zal u informeren waarom er speciale Hard Disk Drives ontwikkeld zijn voor NVR en DVR toepassingen.

  ASMC 2015

  Informatie en inschrijven: www.securitymanagement.nl

 • Camerabeelden burgers en bedrijven gebruiken bij opsporing
  24-04-2015

  Burgers en bedrijven mogen straks camerabeelden publiceren van een diefstal, inbraak of vernieling. De verwachting is dat door de inzet van deze ‘extra ogen en oren’ de pakkans toeneemt. Nu is het particulieren en ondernemers wettelijk nog niet toegestaan om camerabeelden van verdachten te publiceren.

  Wetsvoorstel

  Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat naar verschillende adviesinstanties is gestuurd. De verspreiding van camerabeelden is dan niet langer in alle gevallen een zaak van politie en openbaar ministerie.

  Maatschappelijke behoefte

  Met deze maatregel komt de bewindspersoon tegemoet aan een wens van de meerderheid in de Tweede Kamer. Het nieuwe wetsvoorstel is een herziene versie van het wetsvoorstel waarover de Raad van State in 2012 advies uitbracht. Daarnaast voorziet het in een maatschappelijke behoefte. Uit onderzoek blijkt dat 71 procent van de Nederlanders voorstander is van het uit de anonimiteit halen van criminelen met behulp van digitale middelen. Ook vanuit het bedrijfsleven is verzocht om verruiming van de mogelijkheden voor gebruik van camerabeelden.

  Opsporing

  Camerabeelden van strafbare feiten kunnen een belangrijke rol spelen bij de opsporing. Dat blijkt ook uit de opsporingsprogramma’s van de overheid, die een selectie van camerabeelden gebruiken. Daar staat tegenover dat bedrijfsleven en particulieren in ruime mate beschikken over bewakingscamera’s en smartphones.
  De opnamen die zij hiermee maken, bieden goede aanknopingspunten om misdrijven op te lossen. De minister wil die mogelijkheden benutten door de wet aan te passen en gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. ‘We vragen al langer hulp van burgers bij de opsporing; dan moeten we ze ook de mogelijkheden bieden die bij deze tijd passen’, aldus Van der Steur.

  Zorgvuldig

  Maar het gebruik van camerabeelden moet wel zorgvuldig gebeuren. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. De bewindsman wil voorkomen dat de ‘verkeerde’ verdachte in beeld wordt gebracht of onschuldige omstanders en slachtoffers herkenbaar zijn. Het gaat om een juiste balans tussen het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en van omstanders en getuigen, het belang van het slachtoffer en het maatschappelijke belang dat daders worden opgespoord.

  Aangifte

  Straks moet eerst aangifte zijn gedaan van het betreffende delict. Ook moeten de camerabeelden ter beschikking zijn gesteld aan de politie. Omdat de identificatie van de vermoedelijke dader vooropstaat, moeten het misdrijf zelf én de vermoedelijke dader duidelijk te zien zijn op de beelden. Bijvoorbeeld: een winkeldief steekt voor het oog van de camera spullen in zijn tas en loopt de winkel uit zonder te betalen.

  Zware criminaliteit

  Het is niet toegestaan om beelden op internet te zetten van kennissen of klasgenoten die zich schuldig hebben gemaakt aan – bijvoorbeeld – vernieling, omdat hun identiteit reeds bekend is.
  Verder is het niet de bedoeling dat particulieren en bedrijven beelden van zware criminaliteit als moord, doodslag en mishandeling openbaar maken. Politie en justitie handelen die zelf af, omdat het complexe zaken zijn, met een groot risico voor de opsporing of vrees voor eigenrichting. Vroegtijdige publicatie kan eigenrichting in de hand werken, of uitlopen op bedreiging van getuigen.

  Verantwoordelijk

  De nieuwe regeling is zo min mogelijk afhankelijk van de techniek. Het maakt niet uit of de opnames zijn gemaakt met een bewakingscamera, smartphone of fototoestel. Degene die beelden van een inbraak, diefstal of vernieling publiceert op internet blijft hiervoor verantwoordelijk. Ook als de identiteit van de verdachte is achterhaald. Dan moet de publicist de beelden verwijderen, voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt.

  Lees hier het wetsvoorstel.

 • Live View: De politie kijkt op afstand mee
  21-04-2015

  De politie kijkt al jaren op afstand mee. De dienst gebruikt camera’s om overvallen, inbraken en andere criminaliteit terug te dringen. Om dat nog efficiënter in te zetten, is Live View ontwikkeld. Hoe werkt Live View precies? Landelijk projectleider van Live View Maarten Poppel legt uit.

  “We zijn gestart bij de techniek”, vertelt van Poppel. “Het is gemakkelijk om camerabeelden van A naar B te transporteren. Maar we kennen vele camera’s met verschillende protocollen. Het is lastig om beelden ‘in een stroom’ naar de politie te zenden. Dat bleek ook uit een proef met een aantal winkels. Bovendien, camera’s zitten in verschillende netwerken. Het is vrij omslachtig om hier toegang tot de krijgen. Aansluiting op cameraniveau was dus niet de oplossing.”

  Live View

  Maarten van Poppel werkt al ruim 25 jaar voor de politie in diverse functies. Sinds vijf jaar is Van Poppel regionaal projectleider High Impact Crime voor de eenheid Zeeland West Brabant en landelijk projectleider van Live View. Hij vertelt: “Vijf jaar geleden kreeg ik de opdracht te onderzoeken hoe het aantal overvallen terug te dringen. Tijdens een bezoek aan een tankstation – waar een overval had plaatsgevonden – viel het mij op dat camerabeelden niet direct beschikbaar waren. Wil je een incident op een juiste wijze aan kunnen pakken, dan is dit wel nodig.”

  Poortwachters

  Na dit proces onderzocht van Poppel met zijn team hoe de alarmcentrales, de zogenaamde poortwachters, georganiseerd zijn. Van Poppel: “Het viel op, dat er veel verschillende softwaresystemen gebruikt worden. Wat niet werkbaar is. Bovendien, het maken van een rechtstreekse koppeling met het netwerk van de poortwachter, is niet toegestaan. Kortom, ook dit was niet de juiste weg. Maar we zijn eruit gekomen. We hebben een oplossing gevonden, die eigenlijk zo simpel is als een paperclip. Middels Video Broadcasting dupliceren we het beeldscherm. Oftewel, tussen het beeldscherm en de pc, waar de medewerker in de alarmcentrale aan werkt, zit een ‘kastje’. Alles wat op het beeldscherm komt, wordt hierin gekopieerd en via het netwerk doorgezet naar de politie. De oplossing is een gouden greep. We zijn merk- en systeemonafhankelijk en hoeven ons niet druk te maken over netwerkkoppelingen.”

  Snel handelen

  Het doel van Live View is om snel te kunnen handelen in geval van een roofoverval of inbraak in een winkel of bedrijf. Het systeem staat niet op zich, het is een ketenbenadering; slim gebruik van bestaande en nieuwe techniek én een eigen rol voor iedere betrokken partij in de keten. Van Poppel verduidelijkt: “De veiligheidsketen begint bij de winkelier, die veiligheidsmaatregelen neemt en vervolgens een installateur inschakelt om een camera op te hangen. Voorheen drukte de winkelier bij een overval op een knop en werd een alarm geactiveerd. De alarmcentrale ontving het bericht en belde de politiemeldkamer. Met Live View krijgt de particuliere alarmcentrale via een sensor een melding in geval van een incident. De medewerker van de alarmcentrale ziet de beelden, belt met de meldkamer en zet deze door naar de politiemeldkamer. De politie schat vervolgens de situatie in. Om hoeveel overvallers gaat het? Zijn er wapens aanwezig? De politie kan ook vragen een camera te draaien of in te zoomen of om een plattegrond op het beeldscherm te zetten. Het systeem maakt het de politie mogelijk snel te handelen en de juiste actie in te zetten. Kortom, de keten is rond. Een keten waarin iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.”

  Privacy

  Voor alle duidelijkheid, het systeem wordt niet gebruikt voor toezicht, maar alleen voor de zogenaamde actuele 1-1-2-incidenten. Onder andere hiermee is de privacy gewaarborgd. Een belangrijk punt, dat terdege is onderzocht in samenwerking met het privacy orgaan van de Politie Nederland en het ministerie. Het programma voldoet aan alle juridische normen.

  Geen kosten

  Wat de prijs van het systeem betreft, de politie brengt geen kosten in rekening bij de winkeliers of bedrijven voor het gebruik ervan. Het maakt (als toegevoegd deel) onderdeel uit van de overeenkomst tussen winkelier, bedrijf, particulier en particuliere alarmcentrales, die gecertificeerd dienen te zijn. “Wat je nodig hebt? Een camera, richtlijnen wat te doen bij een 1-1-2-incident, en een verbinding met de alarmcentrale. Denk aan een bedrag van 0,- tot 300,- euro per jaar”, aldus Van Poppel.

  Digitaal

  Het systeem loopt nu enige tijd en er zijn ongeveer 65.000 camera’s aangesloten middels 60 poortwachters. Het resultaat mag er zijn. Live View is afgelopen jaar tussen de 700 en 800 keer gebruikt. Maarten van Poppel: “Wij gaan na of alle poortwachters gecertificeerd zijn. Niet iedereen kan zomaar aansluiten. Het bedrijf moet een (ingeschreven) beveiligingsbedrijf zijn en voldoen aan de Kiwa-certificering.”

  En wat is de laatste stap? “Digitalisering van het meldingsproces”, reageert de projectleider. “Nu belt de alarmcentrale de politie in geval van een overval. Daarna kan de politie via Live View meekijken met de beelden van de alarmcentrale. Binnenkort is het mogelijk dat de alarmcentrale een melding digitaal doorgeeft in het meldkamersysteem van de politie.”

Toegangscontrole