Brandweer voortaan regionaal georganiseerd

De organisatie van de brandweer komt in handen van 25 zogenoemde veiligheidsregio's. Daarmee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer. Een wetsvoorstel hierover is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend.

Er komt één nieuwe organisatie die taken op zich neemt van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, het Nederlands bureau brandweerexamens, de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding en het Bureau LMD brandweer. Deze nieuwe organisatie, met de naam Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), 'bundelt de krachten op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland', aldus het ministerie.

De nieuwe organisatie heeft volgens minister Ivo Opstelten de steun van alle regio's. Op deze manier 'de handen ineenslaan' is volgens de bewindsman een goede zaak. Om rampen beter te kunnen bestrijden moet je dit 'regionaal regelen', aldus Opstelten.