Camerabewaking de voorbereiding tot aanschaf

Deze checklist helpt u bij de voorbereiding tot aanschaf van een camerabewakingssysteem.

 • Heeft u een risico-inventarisatie verricht op grond waarvan inzicht in de veiligheidsrisico wordt verkregen?
 • Heeft u beoordeeld of het gebruik van een bewakingssysteem ter verhoging van de veiligheid noodzakelijk is?
 • Heeft u een veiligheidsplan opgesteld waarin de beeldbewaking is opgenomen?
 • Is het u duidelijk met welk doel u de beeldbewaking toepast?
 • Heeft u een keuze gemaakt voor zichtbaar [accent op preventie], onzichtbaar [accent repressie] of voor een combinatie daarvan?
 • Wilt u ook geluid registreren?
 • Wie is verantwoordelijk voor de aanschaf?
 • Maakt u afspraken met de leverancier over de oplevering, opstelling, periodieke test en het on-derhoud?
 • Sluit u een onderhoudscontract af?
De prijs
 • Heeft u de kosten van service en onderhoud meegewogen?
 • Is de levensduur van de componenten bekend?
 • Is voor u de beste financiële constructie gekozen?
 • Heeft u meerdere leveranciers voor een prijsopgave benaderd?
Installatie/Plaatsingscriteria
 • Is de camera op ooghoogte geplaatst?
 • Is rekening met lengte en hoofddeksels gehouden?
 • Is de juiste camerahoek gekozen en is bewegingsonscherpte voorkomen?
 • Is de camera op de in- en/of uitgang gericht?
 • Is rekening gehouden met tegenlicht?
 • Heeft de camera vrij zicht?
 • Is bij opnamen door glas rekening gehouden met spiegelingen?
 • Is de recorder in een afgesloten ruimte geplaatst?
Installatie/Omgevingsfactoren
 • Is bij de plaatsing van de camera rekening gehouden met het bewegingspatroon van de overvaller?
 • Zijn merktekens aangebracht?
 • Is bij de opstelling rekening gehouden met de slechtste en beste lichtsituatie?
Gebruik en Onderhoud
 • Is er een duidelijke handleiding?
 • Is er met de apparatuur geoefend?
 • Is bekend wie de recorder en het beeldmateriaal gaat beheren?
 • Bezit de opnameapparatuur voldoende capaciteit om de openstellingsuren te bestrijken?
 • Is er in regelmatig onderhoud voorzien?
 • Wordt er een dagelijkse test uitgevoerd?
 • Wordt het camerabeeld dagelijks op de monitor gecontroleerd?
 • Worden de bestanden volgens een schema gewisseld?
 • Wordt de datum van aanschaf en eerste gebruik genoteerd?
Privacy
 • Worden de klanten zichtbaar en permanent op de hoogte gebracht van het feit dat camerabewaking wordt toegepast?
 • Is er een procedure opgesteld die de integriteit en exclusiviteit van het beeldmateriaal waarborgt?
 • Is het duidelijk wanneer opnamen van incidenten aan de politie verstrekt mogen worden?
 • Is het systeem, indien het digitale registratie betreft, aangemeld bij de Registratiekamer?
Test
 • Zijn proefopnamen gemaakt waarbij uit is gegaan van slechtste en beste lichtsituatie?
 • Is het eindresultaat beoordeeld op basis van prints van het beeldmateriaal?
 • Is het mogelijk het systeem in zijn geheel regelmatig te testen?
 • Levert het systeem een identificeerbare/herkenbaar beeld op?
Tijdens en na de overval
 • Zijn in uw bedrijf afspraken gemaakt over hoe te handelen tijdens en na een overval?
 • Zijn in uw bedrijf afspraken gemaakt over de behandeling van beeldmateriaal ten behoeve van het opsporingsonderzoek?
 • Is door de leverancier aangegeven op welke wijze, waar en met welke apparatuur een kopie en een print van het beeldmateriaal kan worden gemaakt
Bron: Nationaal platform criminaliteitsbeheersing

Meer informatie over:
Cameratoezicht,
Beveiligingsbewust gedrag en Social Media
kom dan naar de:
Actualiteitenmiddag Security Management, 9 mei in Nieuwegein

Meer checklists

1 - 0 / 0