zoeken
deze site
shop
google
alleen NL

Bouwbesluit 2012 in werking

De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, zijn per 1 april veranderd met een nieuw Bouwbesluit. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012 eenderde minder. Het kabinet zet daarmee een forse stap in het terugdringen van de regeldruk in het hele bouwproces.

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid wordt zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid.

column
22.03.11 | Deregulering bedreigt brandveiligheid
Nieuwe aanbestedingswetNaar verwachting treedt 1 april de nieuwe wet in werking. Meer weten? Volg Succes met aanbesteden! Lees meer
Gratis e-mailnieuwsbriefVerschijnt wekelijks en is samengesteld door onze onafhankelijke redactie.
Aanmelden