zoeken
deze site
shop
google
alleen NL

Checklist Brandveiligheid in de zorg

Leg uw instelling langs de meetlat

Uit de hand gelopen incidenten kunnen verschillende oorzaken hebben. Hieronder enkele voorbeelden. Kunt u een of meerdere criteria met ‘ja' beantwoorden, dan is het tijd actie te ondernemen:

 • Oude panden die slechts voldoen aan het ‘oude' Bouwbesluit.
 • Geen eigen drempelniveau gedefinieerd, waaraan brandveiligheid moet voldoen.
 • Compartimentering is te ruim bij kritische activiteiten en/of patiëntengroepen.
 • Fysieke maatregelen worden omzeild door vervangende maatregelen, bijvoorbeeld zelfsluitende deuren niet toepassen op subbrandcompartimenten, maar laten sluiten door de BHV.
 • BHV niet ingericht op basis van risicoprofiel van gebouw en patiënten.
 • BHV wel getraind, maar niet onder vergelijkbare (locatiespecifieke) omstandigheden.
 • Geen gedegen eigen risicoanalyse.
 • Geen integrale risicobeheersing.
 • Onduidelijke verantwoordelijkheden op het vlak van risico- en crisisbeheersing.
 • Nieuwbouw en gebouwbeheer vinden afzonderlijk plaats.
 • Geen crisisplannen.
Bron: Werken aan bewustworden, Brandveiligheid in de Zorg. Security Management nummer 4 april 2012

column
22.03.11 | Deregulering bedreigt brandveiligheid
Nieuwe aanbestedingswetNaar verwachting treedt 1 april de nieuwe wet in werking. Meer weten? Volg Succes met aanbesteden! Lees meer
Gratis e-mailnieuwsbriefVerschijnt wekelijks en is samengesteld door onze onafhankelijke redactie.
Aanmelden