Checklist Brandveiligheid in de zorg

Leg uw instelling langs de meetlat

Uit de hand gelopen incidenten kunnen verschillende oorzaken hebben. Hieronder enkele voorbeelden. Kunt u een of meerdere criteria met ‘ja' beantwoorden, dan is het tijd actie te ondernemen:

 • Oude panden die slechts voldoen aan het ‘oude' Bouwbesluit.
 • Geen eigen drempelniveau gedefinieerd, waaraan brandveiligheid moet voldoen.
 • Compartimentering is te ruim bij kritische activiteiten en/of patiëntengroepen.
 • Fysieke maatregelen worden omzeild door vervangende maatregelen, bijvoorbeeld zelfsluitende deuren niet toepassen op subbrandcompartimenten, maar laten sluiten door de BHV.
 • BHV niet ingericht op basis van risicoprofiel van gebouw en patiënten.
 • BHV wel getraind, maar niet onder vergelijkbare (locatiespecifieke) omstandigheden.
 • Geen gedegen eigen risicoanalyse.
 • Geen integrale risicobeheersing.
 • Onduidelijke verantwoordelijkheden op het vlak van risico- en crisisbeheersing.
 • Nieuwbouw en gebouwbeheer vinden afzonderlijk plaats.
 • Geen crisisplannen.
Bron: Werken aan bewustworden, Brandveiligheid in de Zorg. Security Management nummer 4 april 2012