ASIS Security Management Congres 2020

Security professionals in de publieke en private sector hebben behoefte aan meer samenwerking in een steeds complexere en door compliance gestuurde wereld. Deze behoefte aan teamwerk wordt niet langer alleen gevoeld binnen de risicosilo's van fysieke beveiliging, cybersecurity en fraudepreventie en -detectie, maar door de hele organisatie en over professionele grenzen heen. CSO's staan voor […]

Gratis

Informatieveiligheid in de Overheid

Spant! Bussum Doctor Abraham Kuyperlaan 3, Bussum, Utrecht

Het congres Informatieveiligheid in de Overheid is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle invoering van informatieveiligheid.

€295

Studiedag Veiligheidsprogramma’s

Den Haag

Op vrijdag 10 september organiseert Soba een studiedag over de programmatische aanpak van veiligheid en integriteit. Tijdens de dag komen programma’s aan bod die bedrijven en instellingen helpen bij het tegengaan van inbreuken op eigendom en bezit, inbreuken op de veiligheid van medewerkers en klanten en inbreuken op contractuele bepalingen die relateren aan veiligheid en […]

€295

25 jarig jubileum Stichting Security Expert Register Nederland

SS Rotterdam

Op 20 september 2021 is het 25 jaar geleden dat de Stichting Security Expert Register Nederland bij notariële akte is opgericht. Sindsdien ontplooit de Stichting verschillende activiteiten ter bevordering van het vakgebied beveiliging (security). Ter ere van dit jubileum organiseert SERN een bijeenkomst op de SS Rotterdam. Een bijzondere locatie voor een bijzonder jubileum. Het […]

Symposium ‘Reflectie coronacrisis’

Hotel Restaurant Oud London Woudenbergseweg 52, Zeist, Utrecht

Op 14 oktober 2021 vindt het  Symposium ‘Reflectie coronacrisis’ plaats. Tijdens dit symposium wordt terug geblikt op de coronacrisis en worden de eerste belangrijke lessen getrokken. Niet alleen de nationale aanpak wordt onder de loep genomen, maar ook internationale conclusies en aanbevelingen die zijn opgetekend in het boek ‘Conquering Corona?’ worden besproken.

€185

Congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

online

Op donderdag 14 oktober organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het online congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tijdens dit online congres worden alle cyberprojecten van de City Deal gepresenteerd. De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Marc Noordhoek, programmamanager City Deal vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overheidsbrede Cyberoefening

Op 1 november vindt de Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Deelname aan de Overheidsbrede Cyberoefening is gratis en bedoeld voor bestuurders en overheidsprofessionals die te maken hebben met (cyber)veiligheid, ICT en crisisbeheersing. Dit jaar kunnen deelnemers vanuit het bedrijfsleven ook aansluiten. De oefening is opgezet aan de hand van een (fictief) scenario en gericht op business continuity. […]

gratis

BOA Event 2021

Politieacademie in Apeldoorn Arnhemseweg 348, Apeldoorn

Het BOA Event staat weer op de planning. Op 4 en 5 november organiseren het BOA-platform en het BOA-expertisecentrum dit evenement. Het BOA Event 2021 wordt gehouden in Apeldoorn. Het is dus een fysieke bijeenkomst. Beide dagen zitten vol met workshops, lezingen en een mooie beursvloer.

€1 – €565

Security Summit 2021

Rijtuigenloods Amersfoort Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

“Een niet te missen congres voor de vakbekwame security professional. Kennis ontvangen, netwerken en bijdragen…” De rode draad van het programma is verleden, heden en toekomst. Wat hebben we geleerd? Waar hebben we nu mee te maken? Wat zal de toekomst ons brengen als het gaat om veiligheid.

Seminar boekpresentatie ‘Leren van corona’

Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist Woudenbergseweg 52, Zeist

Tijdens een middagseminar op woensdag 8 december in Zeist presenteert SVDC (advies in crisisbeheersing) het nieuwe boek ‘Leren van Corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk’. Aan het boek hebben deskundigen vanuit verschillende organisaties meegewerkt die tijdens dit seminar een toelichting geven op de lessen, ervaringen en inzichten die zij tijdens de coronacrisis hebben opgedaan.

€185
Deze website is ontwikkeld voor Internet Explorer 9 of hoger, werk uw browser a.u.b. bij naar een recentere versie.

Lees elke donderdag het laatste nieuws,
achtergrondartikelen, vacatures, events en meer
in de gratis Security Management nieuwsbrief.