Schuld

Eind 2019 had AEB een schuld van 226 miljoen euro bij de banken en 147 miljoen euro bij de gemeente. De schulden worden niet ‘meeverkocht’ maar afgelost zodra het bedrijf is verkocht. Overigens is de totale schuldenlast aan de gemeente vorig jaar afgenomen nadat AEB zijn aandeel van 50 procent in Westpoort Warmte (stadsverwarming) voor 73 miljoen euro aan de gemeente verkocht. Ongeveer de helft van dat bedrag heeft AEB gebruikt om een deel van de bankschulden af te lossen. Er loopt een raadsenquête naar de gang van zaken bij het bedrijf. Die eindigt naar verwachting in het najaar.

Volg Security Management op LinkedIn