In augustus 2015 is besloten de vernieuwing van de twee ICT-systemen die 80 procent van het werk van de politie ondersteunen, de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en Summ-IT, uit te stellen. Het nieuwe systeem komt pas rond 2020 volledig beschikbaar. Daardoor is het doel, de informatievoorziening van de politie gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, veilig, flexibel, toekomstvast en betaalbaar te krijgen, naar achteren geschoven.

Bestaande ICT-systemen in stand houden duur

De keuze om in eerste instantie de bestaande ICT-infrastructuur te stabiliseren en te verbeteren, vindt de Algemene Rekenkamer op zich logisch. Maar tegelijkertijd wordt in het rapport gewaarschuwd dat het in de lucht houden van bestaande ICT-systemen, die verouderd zijn en aan vervanging toe, steeds meer geld zal kosten. Dat brengt het risico met zich mee dat dit nog meer ten koste gaat van vernieuwing, waardoor de politiemedewerker weinig merkt van verbetering. “Vernieuwing binnen het operationele politieproces is nodig om nu, maar zeker ook in de toekomst, goed werk te kunnen leveren. Deze vernieuwing dreigt in het gedrang te raken”, aldus de Rekenkamer. Het advies is daarom ‘zo spoedig mogelijk ruimte te maken voor vernieuwing’. In reactie hierop zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie: “Uw aanbeveling geeft dé grote uitdaging voor de ICT politie van de komende jaren aan.”

Naar één ICT-systeem

Met de programma’s BVH en Summ-IT, die alleen draaien op computers op het bureau en, in het geval van BVH, heel beperkt in de politieauto, legt de politie gegevens vast. BVH registreert de gegevens voor handhaving, Summ-IT wordt gebruikt in de opsporing. De vernieuwing moet er onder meer toe leiden dat er straks één ICT-systeem is voor handhaving en opsporing. Dit voorkomt dubbele invoer van gegevens en bevordert de onderlinge informatie-uitwisseling tussen het handhavings- en opsporingsproces. Door met twee ICT-systemen tegelijk te werken, neemt de administratieve belasting voor de agent nu nog niet af.

Apps zijn stap vooruit

Buiten deze ICT-systemen staan de politie zo’n 500 andere applicaties ter beschikking, waaronder verschillende apps voor op de smartphone. Agenten geven aan dat er met de mobiele toepassingen een stap vooruit is gezet. Zo kan informatie sneller en zonder tussenkomst van de meldkamer worden opgevraagd. De apps binnen MEOS (mobiel effectiever op straat) maken het daarnaast mogelijk om met de smartphone een bekeuring uit te schrijven die direct naar het CJIB wordt verstuurd. Agenten hoeven voor de administratieve afhandeling hiervan dus niet terug naar het bureau. Maar de koppeling tussen al die applicaties laat nog te wensen over.

ICT op agenda van korpsleiding

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer strekte zich ook uit tot de sturing en beheersing van de ICT van de politie. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn op dit gebied verbeteringen geboekt. De vorming van de nationale politie heeft een eind gemaakt aan de versnippering op dit punt. Ook staan ICT-vraagstukken nu standaard op de agenda van de vergaderingen van de korpsleiding.

De Algemene Rekenkamer volgt sinds 2003 de ICT-ontwikkelingen bij de politie. Het onderzoek dat nu is gedaan beschrijft de stand van zaken in 2016 en is een vervolg op onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2011. Voor de periode 2017 – 2020 heeft de politie 456 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen in de ICT van de politie. “Voor dit moment zijn er voldoende middelen om de ICT-ambities waar te maken”, stelt de Algemene Rekenkamer. “Maar het uitblijven van de benodigde vernieuwing binnen het primaire politieproces en de toenemende beheerlasten baren ons zorgen.”

> Lees ook Politie niet accuraat met persoonsgegevens