Het aantal vuurwerkslachtoffers was afgelopen jaarwisseling twee keer hoger dan in 2020. Ondanks het vuurwerkverbod moesten in totaal 773 mensen worden behandeld op de spoedeisende hulp of bij een huisartsenpost, meldt kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL. Het cijfer is inclusief de 12-jarige jongen die overleed na een incident met een klaphamer in Haaksbergen.

Het aantal slachtoffers van vuurwerk was deze jaarwisseling nog steeds een stuk lager (40 procent) dan in 2019, toen er geen vuurwerkverbod gold. Dat er dit jaar meer vuurwerk werd afgestoken dan tijdens de eerste jaarwisseling in coronatijd komt volgens VeiligheidNL ten dele doordat er dit jaar wel vuurwerk gekocht kon worden in België. “Daarnaast hebben we het vermoeden dat ook de afname van het draagvlak voor de lockdownmaatregelen een rol heeft gespeeld”, aldus het kenniscentrum.

TikTok challenge
Afgelopen jaarwisseling waren 190 kinderen jonger dan 12 jaar slachtoffer van een ongeluk met vuurwerk, tegenover 120 het vorige jaar. Ze liepen brandwonden of oogletsel op, vooral door zogenoemd F1-vuurwerk (ook wel kindervuurwerk genoemd). F1-vuurwerk was niet verboden. Het afsteken door jonge kinderen is dat wel, maar toch had bijna de helft van de slachtoffertjes dat zelf gedaan.

Vuurwerkverbod

Meer dan de helft van het totale aantal vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp en bij de huisartsenposten was jonger dan 20 jaar. VeiligheidNL wijst er verder op dat een zogenoemde ‘TikTok challenge’ bij een aantal kinderen heeft geleid tot onverantwoord gedrag met vuurwerk. De actie, die werd vastgelegd en gedeeld op het sociale medium, bestond uit het uittrappen van brandend vuurwerk..

Type letsel
Het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk veroorzaakte deze oud en nieuw niet alleen brandwonden, oogletsels en wonden aan het hoofd, maar leidde ook tot amputaties van een of meerdere vingers, aldus VeiligheidNL.

Ook plastisch chirurgen meldden al een stijging van het aantal handletsels ten opzichte van het vorige jaar. Volgens VeiligheidNL bestond 80 procent van de vuurwerkslachtoffers afgelopen jaarwisseling uit jongens en mannen.

Volg Security Management op LinkedIn