zoeken
deze site
shop
google
alleen NL

Gratis nieuwsbrief

Wilt u de gratis
e-mailnieuwsbrief ontvangen?
Bruggenbouwer
Interview Arjen Appelman

Security Management

Security Management

Juli/augustus 2014

Thema PBO's / PAC's

Beveiligingsbranche krimpt
De particuliere beveiligingsbranche verkeert al enige tijd in zwaar weer. Dat beeld wordt op basis van het Security Management Omzetoverzicht PBO's 2013 versterkt: de omzet daalde met vier procent, het aantal fte nam met zeven procent af.

Gert Askes (directeur G4S): ‘We willen onszelf opnieuw uitvinden'
 Transformeren om te innoveren
In 2010 betrad het Franse Seris de Nederlandse beveiligingsmarkt. De afgelopen vier jaar werden de doelstellingen niet gerealiseerd. Met het aanstellen van een nieuwe directie ging begin dit jaar het roer rigoureus om. Inmiddels waait er een frisse wind door de organisatie en staan groei, innovatie en de klant centraal.

Certificatieschema PAC vervangt regeling BORG PAC
De regeling BORG PAC (2005) is per 1 juni 2014 opgevolgd door het nieuwe CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Trends in alarmcentraledienstverlening
De markt voor alarmcentraledienstverlening verandert. Het aantal abonnementen groeit niet meer en de klant verwacht dat de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau blijft. Door wet- en regelgeving en stijgende arbeidskosten is dit een uitdaging voor iedere alarmcentrale.

Bedrijfscontinuïteit biedt kansen voor security
Recentelijk discussieerden partners van Security Management over business continuity en het belang van een integrale aanpak van security. Een verslag van deze rondetafelbijeenkomst.

Arjen Appelman: ‘Ik ben een bruggenbouwer'
Op 5 juni werd Arjen Appelman gekozen tot VBN Security Professional van het Jaar. Aan de hand van een aantal persoonlijke vragen en stellingen over het vakgebied schetst Security Management een portret van deze bruggenbouwer.

Competentie-kompas security manager 21e eeuw
De bedrijfsomgeving van de 21e eeuw ziet er beduidend anders uit dan voordien en bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen aan een snel veranderende realiteit. Dit vergt andere competenties van het management, met inbegrip van de security manager. Wat zijn die competenties?

Samenwerking Security & Safety is HEQSenketel
Recentelijk is onder de lezers van de vakbladen Security Management en Arbo een survey uitgezet om de samenwerking tussen de vakgebieden safety en security te onderzoeken. In dit artikel een presentatie van de resultaten.

Stap in een andere wereld
Security managers overleggen regelmatig over de problematiek binnen de eigen sector. Vaak komen hieruit bruikbare ideeën naar voren. Maar wat levert een overleg op waarbij vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren aanschuiven? Deel 2 over dit Sector Overstijgend Security Overleg.

Insider threat: een tweekoppig monster
Er is tegenwoordig veel aandacht voor cybercriminelen en hackers die op inventieve manieren systemen weten binnen te dringen. Naast al die dreigingen van buitenaf zou bijna vergeten worden dat het gevaar ook van binnenuit kan komen.

En verder
Column Arjen de Kort, Nieuws, Gastcolumn Stan de Krom (voorzitter VEB), Recherche, Recht, Contacten, Young Professional: Robin Coertjens, Colofon

› terug naar de index