zoeken
deze site
shop
google
alleen NL

Gratis nieuwsbrief

Wilt u de gratis
e-mailnieuwsbrief ontvangen?

Disclaimer Security site en e-mail nieuwsbrief

De website en de e-mail nieuwsbrief zijn producten van Vakmedianet. Vakmedianet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van de site en de e-mail nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site of in onze e-mail nieuwsbrief, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakmedianet is het de gebruiker van de site en de e-mail nieuwsbrief niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Vakmedianet. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Vakmedianet. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Vakmedianet is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Vakmedianet wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Vakmedianet die op deze site van toepassing zijn.