Nieuws
 • Midden-Nederland is veiliger

  26-01-2015 Midden-Nederland is in 2014 veiliger geworden, blijkt uit hetVeiligheidsbeeld van de gemeenten in de provincie Utrecht. Gemiddeld daalde de criminaliteit in 2014 in alle gemeenten van de provincie zo'n zeven procent ten opzichte van 2013. Dit is voor geweld 8 procent, autokraak 8 procent,... > Lees verder
 • Andere werkwijze toets Veiligheidskeurmerk

  26-01-2015 De toetsing van de keurmerknorm ‘financieel solide' wijzigt per 1 maart 2015, meldt de Nederlandse Veiligheidsbranche. Vanaf die tijd gaat de auditor aan de hand van het EDR-rapport vaststellen of een bedrijf met dit keurmerk aan de financieel solide-norm voldoet. Keurmerkhouders moeten zelf... > Lees verder
 • Nieuwe website Keurmerk Veilig Ondernemen

  23-01-2015 Iedereen die meer wil weten over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), of er al mee werkt, kan terecht op de nieuwe website. Uitgangspunt van het Keurmerk Veilig Ondernemen is een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer met als doel de veiligheid in een... > Lees verder
Blogs
 • Rob_Poort

  Recherchebureau gaat vreemd


  22-01-2015 Een pseudoklant maakt in opdracht van een recherchebureau via een escortservice een afspraak met een vrouw om na te gaan of zij zelfstandig inkomsten geniet. Een vrouw is verwikkeld in een alimentatieprocedure. Haar ex-echtgenoot heeft een recherchebureau opdracht gegeven aan te tonen dat zijn... > Lees verder
 • Screening


  15-01-2015 Profilering en bevolkingsonderzoek. Wat hebben zij met elkaar gemeen? Allebei zijn het preventieve maatregelen die berusten op screening. Screening wil zeggen dat iemand aan een toetsing wordt onderworpen op basis waarvan een beslissing wordt genomen. Profilering, zoals het screenen van... > Lees verder
Artikelen
 • Integratie technologie en informatie


  15-01-2015 Het principe van beveiligen was altijd repressief actie ondernemen. Maar zoals alles met de tijd mee gaat, is dat ook met beveiliging het geval. Het gaat niet meer alleen om het voorkomen dat er iemand ongeoorloofd van buiten naar binnen gaat. Vandaag de dag moet er met veel meer zaken rekening... > Lees verder
 • Luchtvaartbeveiliging van de toekomst


  08-01-2015 Kunnen we beveiligingscontroles op luchthavens goedkoper, passagiersvriendelijker én tegelijkertijd beter maken? SURE! In dit artikel wordt geschetst hoe dat gaat. Download hier: SMA 12 2014 Luchtvaartbeveiliging Sander Olivier> Lees verder
Whitepapers
 • Een nieuwe regeling Brandregres 2014


  22-01-2015 In 2011 is vanuit het Verbond van Verzekeraars besloten de Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) opnieuw onder de loep te nemen. Dit resulteerde in het voorstel om de regeling aan te passen. De nieuwe definitieve tekst en inhoud van de BBr 2014 zijn op de algemene ledenvergadering van het Verbond van... > Lees verder
 • De bijdrage van fysieke toegangscontrole aan informatiebeveiliging


  20-01-2015 Deze whitepaper geeft het belang  van fysieke toegangscontrole voor informatiebeveiliging weer. Kijkend naar beveiliging kan worden geconstateerd dat er twee gescheiden securitywerelden bestaan: fysieke security en informatiebeveiliging. In de praktijk blijken deze twee vakgebieden op... > Lees verder